Prevederile noului act normativ (publicat luni) cu privire la decontare și plată spun că indemnizația se decontează din bugetul asigurărilor pentru șomaj la cererea angajatorilor.

Cererea trebuie însoțită de următoarele documente:

  • Declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor din OUG 132
  • Lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul legal al angajatorului

Documentele se pot depune în format electronic (aici.gov.ro) ori pe hârtie la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă.

Indemnizația se decontează pentru luna anterioară celei în care se depune cererea și se efectuează în cel mult 10 zile de la data depunerii cererii și a documentelor despre care am scris mai sus. Banii se primesc în cele 10 zile după plata impozitelor și contribuțiilor aferente.

Prin Kurzarbeit, angajatorii pot reduce timpul de muncă al salariaților, iar cei afectați pot beneficia de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Sursa: Hotnews, Monitorul Oficial

Dă mai departe, să auzim de bine!