Legea introduce noţiunea de angajare asistată – opţiunea de angajare care facilitează munca în locuri obţinute de pe piaţa competitivă a muncii şi care presupune oferirea de sprijin în căutarea locului de muncă şi la locul de muncă, transport, tehnologii ajutătoare, instruire, specializare şi adaptarea sarcinilor în conformitate cu potenţialul persoanei cu handicap.

Unitate protejată autorizată este entitatea de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căreia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezintă cel puţin 30% din numărul total al angajaţilor, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puţin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor, precum şi orice formă de organizare, potrivit legii, aleasă pentru desfăşurarea unei activităţi economice de către o persoană fizică deţinătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap„, prevede legea.

Actul normativ stipulează că persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap beneficiază de gratuitate pentru obţinerea documentelor medicale şi pentru evaluările medicale şi psihologice solicitate în vederea întocmirii dosarului de evaluare complexă. Finanţarea activităţilor, evenimentelor, manifestărilor educative destinate copiilor şi tinerilor cu handicap integraţi în învăţământul de masă/învăţământul special integrat se poate asigura inclusiv prin parteneriat public-privat.

Sursa: Agerpres

Imagine de pxby666 de la Pixabay

Dă mai departe, să auzim de bine!